Polityka prywatności

Option Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 5/8, kod pocztowy 30-509, zarządzająca niniejszą stroną internetową („Witryna”), jest spółką zarejestrowaną w Polsce przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000631315, NIP 6793132230, REGON 365115269. Jest ona administratorem danych osobowych Użytkowników Witryny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1, z późn. zm.; dalej: „GDPR”).

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad Ochrony Prywatności prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@option.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 577 120 682.

 

Zakres ochrony prywatności

Option Sp. z o. o. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wszystkie dane osobowe przez nią przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej, dotyczące zarówno jej pracowników, klientów, współpracowników, kontrahentów, partnerów i pozostałych interesariuszy, były zabezpieczone z zachowaniem należytej staranności, bezpieczeństwa i poufności.

Poprzez dane osobowe, zgodnie z art. 4 pkt 1 GDPR rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Niniejsze zapisy mogą ulegać aktualizacjom wraz ze zmianami w obowiązującym systemie prawnym, w celu ulepszana wewnątrzfirmowych praktyk zarządzania danymi oraz w sytuacjach zmian technologicznych, dokonywanych na niniejszej witrynie. Korzystając ze strony internetowej Option Sp. z o. o. użytkownik akceptuje aktualną wersję Zasad Ochrony Prywatności.

 

Gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych

Option Sp. z o. o. może przetwarzać dane osobowe:

 • – w celu realizacji jednego, lub większej liczby określonych celów, w szczególności w celach marketingowych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR),
 • – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR),
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą przetwarzania jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f GDPR),
 • – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawą przetwarzania jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f GDPR)

 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika Witryny jest dobrowolne i umożliwia podjęcie współpracy z Option Sp. z o. o. w poniższych przypadkach:

 • – briefowanie i ofertowanie,
 • – działania przetargowe,
 • – rekrutacja do pracy,
 • – korzystanie w celu komunikacyjnym z mediów społecznościowych firmy tj. Facebook, LinkedIn,
 • – składanie wniosków lub zapytań do działu Obsługi Klienta/Kontrahenta w formie elektronicznej lub telefonicznej.

Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do celów informacyjnych i marketingowych.

Administrator danych osobowych może przekazać je swoim podwykonawcom IT, księgowym, reklamowym etc. jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usług na rzecz użytkownika Witryny oraz w oparciu o umowę o powierzeniu danych osobowych, która zobowiązuje powyższe podmioty do odpowiedniego zarządzania tymi danymi oraz ich zabezpieczenia.

Option Sp. z o. o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

 

Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:

 • – imię i nazwisko;
 • – adres e-mail;
 • – numer telefonu;
 • – adresy;
 • – numer PESEL, NIP lub REGON (wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług);
 • – informacje o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia (wyłącznie w przypadku rekrutacji do pracy).

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu, w związku z którym zostały przekazane firmie Option Sp. z o. o., w szczególności przez okres potrzebny do wykonania umowy, prowadzenia rachunkowości, prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.

 

Dostęp do danych osobowych i możliwość ich edycji

Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez adres mailowy: kontakt@option.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 577 120 682.

Użytkownicy mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy GDPR.

 

Pliki cookies i powiązania z innymi mediami społecznościowymi firmy

Niniejsza witryna wykorzystuje:

– pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Option Sp. z o. o. będzie mogła przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • – Pixel Facebooka – narzędzie marketingowe, w ramach którego zbierane sa anonimowe informacje o Użytkownikach Witryny, które są następnie przesyłane na serwery serwisu facebook.com. Informacje o zasadach ochrony prywatności w związku ze zbieraniem informacji w ramach Pixel Facebooka znajdują się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 •  
 • – LinkedIn Insight Tag – narzędzie marketingowe, w ramach którego zbierane są anonimowe informacje o Użytkownikach Witryny, które są następnie przesyłane na serwery serwisu linkedin.com. Informacje o zasadach ochrony prywatności w związku ze zbieraniem informacji w ramach LinkedIn Insight Tag znajdują się pod adresem internetowym https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Powyższe narzędzia wykorzystywane są w celu odróżniania użytkowników strony internetowej oraz prowadzonej analityki i działań marketingowych. Umożliwiają one Option Sp. z o. o. prowadzenie statystyk oraz rozwój witryny. W ten sposób mogą być zbierane następujące dane: IP, dane logowania, lokalizacja urządzenia, system operacyjny, strefa czasowa, przeglądarka i inne dane techniczne, informacje o sesji użytkownika i odwiedzanych przez niego witrynach wraz z interakcjami na stronach oraz zainteresowaniami.