Newsweek – Platforma komunikacyjna

Newsweek

Platforma komunikacyjna

O kliencie:

Newsweek to jeden z wiodących tygodników opinii w Polsce.

Cel projektu:

Stworzenie spajającej wszystkie działania komunikacyjne marki platformy komunikacyjnej.

Kluczowe elementy usługi:

  • Analiza dotychczasowych działań komunikacyjnych marki
  • Pogłębiona analiza semantyczna kodu komunikacyjnego marki
  • Kreacja koncepcji platformy komunikacyjnej
  • Propozycja wdrożenia platformy

Efekty:

Stworzenie unikatowej, wyrazistej i spajającej wszystkie działania komunikacyjnej marki Newsweek platformy komunikacyjnej.

Przebieg:

Analizy dotychczasowej komunikacji marki Newsweek oraz jej kodu komunikacyjnego pozwoliły nam wskazać najmocniejszy znaczeniowo element marki – literę N, dla której jednocześnie zidentyfikowaliśmy nowy kontekst: N w matematyce oznacza potęgę. Jego zastosowanie zaowocowało powstaniem oryginalnej, wartościowej dla marki Newsweek interpretacji wspomnianej litery.

Na bazie analiz rozpoczęliśmy prace projektowe. Ich owocem jest minimalistyczna, ale bardzo wyrazista, koncentrująca uwagę na literze N, koncepcja promocji Newsweeka.

Jest ona na tyle uniwersalna, że została wdrożona w działaniach i online, i offline marki przy realizacji zadań wizerunkowych oraz sprzedażowych.

Multimedia:

Gotowi
do współpracy?