ŚNIEŻKA – Moja Przyszłość w Jasnych Barwach

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

Moja przyszłość w Jasnych Barwach
Employer Branding dla Śnieżki

O kliencie:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. to rozpoznawalna polska marka oraz jeden z największych producentów farb i lakierów w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma dynamicznie się rozwija, zwiększając swoją obecność, m.in. na rynku węgierskim.

Cel projektu:

Stworzenie employer brandingowej platformy komunikacji.

Kluczowe elementy usługi:

  • Koncepcja kreatywna
  • Branding
  • Strategia komunikacji
  • Strona WWW
  • Produkcja wideo
  • Reklama Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Google Ads

Efekty:

  • Zwiększenie liczby napływających zgłoszeń rekrutacyjnych.
  • Usprawnienie procesu kontaktu zainteresowanych z pracodawcą.
  • Ustrukturyzowanie oraz usystematyzowanie wizerunku Śnieżki jako dobrego pracodawcy.
  • Podniesienie świadomości marki Śnieżka jako dobrego pracodawcy w regionie.

Przebieg:

W wyniku przeprowadzonych działań strategiczno-koncepcyjnych powstała rozbudowana, wielokanałowa platforma komunikacji marki pracodawcy. Całość działań spięło hasło przewodnie: „Moja przyszłość w Jasnych Barwach”.

Zaprojektowaliśmy dopasowaną do potrzeb klienta i oczekiwań grupy docelowej koncepcję employer brandingową marki Śnieżka. Główny przekaz oparliśmy na Ambasadorach – pracownikach Śnieżki reprezentujących różne działy firmy. Zwiększyło to autentyczność i perswazyjność komunikacji.

Do naszych dalszych zadań należało m.in. zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej zintegrowanej z dotychczasowym systemem rekrutacji firmy oraz produkcja pięciu materiałów wideo poświęconych Ambasadorom.

Multimedia:

Gotowi
do współpracy?